RhymeZone

 
Words and phrases that almost rhyme with aphrodisia:   (202 results)

(These are near rhymes. For exact rhymes, click the "Rhymes" link above.)

3 syllables:
-philia, cynthia, dyspnea, fimbria, india, libya, lydia, media, milia, nymphaea, pilea, plegia, pyaemia, pythia, redia, sepia, silvia, stevia, sthenia, sylvia, tenia, tibia, trivia, xenia, yttria, zinnia

4 syllables:
abyssinia, acedia, achillea, agrypnia, albizzia, amenia, amphibia, anaemia, anemia, aphemia, aplysia, armenia, arrhythmia, artemia, asphyxia, asthenia, bauhinia, bohemia, bolivia, bulimia, chlamydia, collinsia, diplegia, dysthymia, emilia, eugenia, facetiae, forsythia, galicia, garcinia, gloxinia, grevillea, insignia, invidia, kalemia, karelia, leukaemia, leukemia, mass media, monilia, myasthenia, namibia, numidia, olympia, onychia, panmixia, philistia, photinia, principia, print media, pyemia, robinia, sapremia, sardinia, sedilia, slovenia, strelitzia, toxaemia, toxemia, uraemia, uremia, vaccinia, viremia, welwitschia, yersinia, zoophilia

5 syllables:
academia, acidemia, adventitia, albuginea, alkalemia, anoxemia, aquilegia, azotemia, bacteremia, basophilia, bougainvillea, catamenia, cyclopaedia, cyclopedia, cycloplegia, cyclothymia, cytopenia, escherichia, fissipedia, glossodynia, haemophilia, hebephrenia, hemiplegia, hemophilia, hyperaemia, hyperemia, hypermedia, hypnopedia, hypoxemia, intermedia, ketonemia, lacertilia, leucopenia, leukopenia, lymphopenia, misopedia, monoplegia, multimedia, neurasthenia, neutropenia, paraphilia, paraplegia, paronychia, pinnipedia, pleurodynia, polydipsia, polyhymnia, quadriplegia, schizophrenia, septicaemia, septicemia, stichomythia, tetraplegia, thalassaemia, thalassemia, thrombasthenia, tularemia, via media

6 syllables:
acute leukemia, administrivia, carotenemia, chronic leukemia, cooley's anemia, encyclopaedia, encyclopedia, galactosemia, hypercalcemia, hyperglycaemia, hyperglycemia, hyperkalemia, hyperlipemia, hypernatremia, hypocalcemia, hypoglycaemia, hypoglycemia, hypokalemia, hyponatremia, hypovolemia, ophthalmoplegia, osteopenia, pancytopenia, parasitemia, pars intermedia, polycythemia, tyrosinemia

7 syllables:
analbuminemia, enterotoxemia, hyperlipidemia, hyperuricemia, hypomagnesemia, lymphocytopenia, pernicious anemia, thrombocytopenia

8 syllables:
afibrinogenemia, angiohemophilia, granulocytopenia, hemolytic anemia, macroglobulinemia, methemoglobinemia, paranoid schizophrenia, refractory anemia

9 syllables:
agammaglobulinemia, catatonic schizophrenia, hyperbilirubinemia, hypercholesterolemia, hyperlipoproteinemia

10 syllables:
abetalipoproteinemia, hypogammaglobulinemia, iron deficiency anemia, mediterranean anemia

Table of complete results:

Commonly used words are shown in bold. Rare words are dimmed.
Click on a word above to view its definition.

Organize by: [Syllables] Letters Show rare words: [Yes] No Show phrases:   [Yes] No

Help  Advanced  Feedback  iPhone/iPad  Android  API  @RhymeZoneCom  Blog  Privacy

Copyright © 2022 Datamuse